محصولات کارخانه بلوک سبک اردکان

AFGC Products

All AFGC products are designed to meet the global quality standards for Architectural and Automotive applications through all secondary process like spray and sputtering coating, bending and laminationg, heat treatment etc. as specified for the end application


  • پنل

    پروژه های صورت پذیرفته توسط محصولات کارخانه بلوک سبک و ملات اردکان را در این قسمت می توانید مشاهده نمایید   [modula ...  • پنل

    بلوک لیکا : از زمان های بسیار دور تا کنون ، یکی از اصلی ترین اهدافی که معماران و مهندسین ...  • پنل

    بلوک aac چیست : همه ما این جمله معروف را شنیده‌ایم که «نیاز مادر اختراع است» ! با عنایت به ...

  • بالا