محصولات کارخانه بلوک سبک اردکان

AFGC Products

All AFGC products are designed to meet the global quality standards for Architectural and Automotive applications through all secondary process like spray and sputtering coating, bending and laminationg, heat treatment etc. as specified for the end application


  • پنل

    کارخانه ملات خشک اردکان در زمینی به مساحت 4000متر مربع با ظرفیت تولید روزانه 570تن انواع ملات خشک ساختمانی در ...  • پنل

    بلوک سبک : درگذشته های نچندان دور ، تجربه و علم آدمی در شهرسازی و ساخت ابنیه ای با کاربری ...  • پنل

    مزایا و معایب بلوک AAC : همه محصولاتی که در زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند دارای مزایای و ...

  • بالا