محصولات کارخانه بلوک سبک اردکان

AFGC Products

All AFGC products are designed to meet the global quality standards for Architectural and Automotive applications through all secondary process like spray and sputtering coating, bending and laminationg, heat treatment etc. as specified for the end application


  • پنل

    حضور کارخانه بلوک سبک اردکان در 21 امین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  • پنل

    توسعه بتن گازی (AAC) حاصل تحقیقاتی است که در کشور سوئد انجام و در سال 1923 معرفی شده است. این ...  • پنل

    سیپورکس : همانطور که اشاره شد روش های مختلفی برای تولید مصالح سبک ساختمانی وجود دارد که گاهی کاهش یا ...

  • بالا