محصولات کارخانه بلوک سبک اردکان

AFGC Products

All AFGC products are designed to meet the global quality standards for Architectural and Automotive applications through all secondary process like spray and sputtering coating, bending and laminationg, heat treatment etc. as specified for the end application


  • پنل

    پودر بندکشی برای پر کردن فواصل بین کاشی‌ها یا سنگ‌های به کار رفته در کف و یا دیوار و هم ...  • پنل

    بلوک گازی : همه ما آن چیستان معروف « یک کیلو آهن سنگین تر است یا یک کیلو پنبه » ...  • پنل

    قیمت بلوک های سبک دیواری : زمانی که پدیده جدیدی – اعم از یک خدمت یا محصول – به عنوان ...

  • بالا