محصولات کارخانه بلوک سبک اردکان

AFGC Products

All AFGC products are designed to meet the global quality standards for Architectural and Automotive applications through all secondary process like spray and sputtering coating, bending and laminationg, heat treatment etc. as specified for the end application


  • پنل

    کاتالوگ فارسی بلوک و ملات سبک کاتالوگ انگلیسی و عربی بلوک و ملات سبک AAC (Light) Block and Mortar    • پنل

    کارخانجات شیشه فلوت اردکان با هدف ایجاد کارخانجات اکتشاف و استخراج مواد معدنی ، تولید و فرآوری مواد اولیه شیشه ...  • پنل

    مهمترین ویژگی های بلوک لیکا : در یادداشتی که در خصوص بلوک های لیکا پیش از این عرضه داشتیم ، ...

  • بالا