حضور در بازارهای جهانی؛ صادرات به بیش از ۲۵ کشور دنیا

در مسیر کارخانه مادر یعنی شیشه اردکان، کارخانجات بلوک سبک و ملات خشک اردکان امروز مفتخر به در اختیار داشتن کارنامه وسیعی از بازارهای صادراتی به کشورهای مختلف هستند

کشورهای حوزه GCC از جمله عمان، کویت، قطر و امارات

کشورهایی حوزه CISاز جمله گرجستان و ارمنستان

و کشورهایی از قبیل عراق، افغانستان، قرقیزستان و ترکمنستان از جمله بازارهای صادراتی مهم و هدف صادراتی کارخانجات بلوک سبک و ملات خشک اردکان می باشند

لازم به ذکر است که در اختیار داشتن انبار محصول در کشور عمان بلوک سبک اردکان را هرچه بیشتر در دسترس مشتریان در این کشور( وحتی کشور امارات) قرار داده است

یک دیدگاه

بالا