استانداردها و گواهی نامه ها

از آنجا که هدف اصلی گروه کارخانجات شیشه اردکان تولید محصولات با کیفیت و در حد استاندارد های بین المللی می باشد و همچنین رضایت و اطمینان خاطر مشتریان از الویت های این مجموعه است دریافت گواهینامه ها و استانداردها توسط این گروه بطور مدام اخذ و تمدید می گردد

یک دیدگاه

بالا