اردکان ملات

ملات یکی از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است که برای اتصال (چسباندن) قطعات سنگ یا دیگر قطعات بنایی و یا اندودکاری از آن استفاده شده است.

یک دیدگاه

بالا